Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.

Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících oblastí

Čtenáři této publikace jsou předložena dokonce i řešení vybraných souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek i stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2019.

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech

Autor v knize podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění místa pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, zjištění a prokazování stanovení výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postup při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Kromě toho autor v této publikaci podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty a po ní. Komentář je doplněn ne po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných případů. Publikace předkládá nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí; přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění včetně tiskopisů, cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad. Součástí nového vydání publikace jsou další vzory tiskopisů, je rozšířen komentář u složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, přerušení pracovní cesty, snižování stravného apod.

autor: Ing. Karel Janoušek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 504 stran
ISBN: 978-80-7554-184-0

Cena: 419 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str.  str. 17
Použité zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 39
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 43
2.3 Zaměstnanci - cizinci - str. 45
2.4 Jiné osoby - str. 49
2.5 Obchodní a jiné smluvní vztahy - str. 53
2.6 Zahraniční experti - str. 56
2.7 Fyzická osoba - podnikatel - str. 57
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 58
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 58
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 60
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 61
4. Pracovní cesty - str. 66
4.1 Výkon práce - str. 73
4.2 Místo výkonu práce - str. 73
4.3 Pravidelné pracoviště - str. 75
4.4 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 108
4.5 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 116
4.6 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 117
4.7 Pracovní cesty agenturních zaměstnanců - str. 121
5. Ostatní cesty - str. 125
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 125
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 126
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 127
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 129
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 131
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 134
6.1 Rozhodnutí o pracovní cestě - str. 140
6.2 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 151
6.3 Způsob doprav - str. 168
6.4 Způsob ubytování - str. 169
6.5 Doba trvání pracovní cesty - str. 170
6.6 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 174
6.7 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 190
6.8 Tiskopis cestovní příkaz - str. 193
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 203
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 205
7.2 Místní hromadná doprava - str. 211
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 223
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 259
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 263
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 266
8.1 Přechodné ubytování - str. 268
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 271
10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 281
10.1 Výše stravného - str. 282
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 288
10.3 Hodnota stravy poskytnuté na pracovní cestě - str. 303
10.4 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 306
10.5 Stravné podnikatele - str. 306
10.6 Strava, stravné a menu stravenky - str. 307
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 319
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 323
11.2 Zahraniční stravné - str. 326
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 336
11.4 Příklady - str. 337
11.5 Kapesné - str. 382
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 388
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 389
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 393
12.3 Používání platebních karet - str. 410
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 416
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 426
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 452
14. Další souvislosti - str. 458
14.1 Doba výkonu práce a práce přesčas na pracovní cestě - str. 458
14.2 Ostatní souvislosti v příkladech - str. 466
14.3 Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů - str. 479
15. Daň silniční
15.1 Předmět daně silniční - str. 481
15.2 Poplatník daně - str. 483
15.3 Výše daně a zálohy na daň - str. 487
15.4 Příklady - str. 488
Přílohy - str. 493
Vyhláška č. 254/2018 Sb., platná pro rok 2019 - str. 495
Vyhláška č. 333/2018 Sb., platná pro dok 2019 - str. 503

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva

Praktikum pracovního práva

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.