Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

NOVINKA
Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.

Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících oblastí

Čtenáři této publikace jsou předložena dokonce i řešení vybraných souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek i stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2019.

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech

Autor v knize podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění místa pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, zjištění a prokazování stanovení výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postup při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Kromě toho autor v této publikaci podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty a po ní. Komentář je doplněn ne po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných případů. Publikace předkládá nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí; přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění včetně tiskopisů, cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad. Součástí nového vydání publikace jsou další vzory tiskopisů, je rozšířen komentář u složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, přerušení pracovní cesty, snižování stravného apod.

autor: Ing. Karel Janoušek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 504 stran
ISBN: 978-80-7554-184-0

Cena: 419 Kč
včetně 0% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str.  str. 17
Použité zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 39
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 43
2.3 Zaměstnanci - cizinci - str. 45
2.4 Jiné osoby - str. 49
2.5 Obchodní a jiné smluvní vztahy - str. 53
2.6 Zahraniční experti - str. 56
2.7 Fyzická osoba - podnikatel - str. 57
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 58
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 58
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 60
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 61
4. Pracovní cesty - str. 66
4.1 Výkon práce - str. 73
4.2 Místo výkonu práce - str. 73
4.3 Pravidelné pracoviště - str. 75
4.4 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 108
4.5 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 116
4.6 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 117
4.7 Pracovní cesty agenturních zaměstnanců - str. 121
5. Ostatní cesty - str. 125
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 125
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 126
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 127
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 129
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 131
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 134
6.1 Rozhodnutí o pracovní cestě - str. 140
6.2 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 151
6.3 Způsob doprav - str. 168
6.4 Způsob ubytování - str. 169
6.5 Doba trvání pracovní cesty - str. 170
6.6 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 174
6.7 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 190
6.8 Tiskopis cestovní příkaz - str. 193
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 203
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 205
7.2 Místní hromadná doprava - str. 211
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 223
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 259
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 263
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 266
8.1 Přechodné ubytování - str. 268
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 271
10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 281
10.1 Výše stravného - str. 282
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 288
10.3 Hodnota stravy poskytnuté na pracovní cestě - str. 303
10.4 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 306
10.5 Stravné podnikatele - str. 306
10.6 Strava, stravné a menu stravenky - str. 307
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 319
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 323
11.2 Zahraniční stravné - str. 326
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 336
11.4 Příklady - str. 337
11.5 Kapesné - str. 382
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 388
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 389
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 393
12.3 Používání platebních karet - str. 410
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 416
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 426
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 452
14. Další souvislosti - str. 458
14.1 Doba výkonu práce a práce přesčas na pracovní cestě - str. 458
14.2 Ostatní souvislosti v příkladech - str. 466
14.3 Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů - str. 479
15. Daň silniční
15.1 Předmět daně silniční - str. 481
15.2 Poplatník daně - str. 483
15.3 Výše daně a zálohy na daň - str. 487
15.4 Příklady - str. 488
Přílohy - str. 493
Vyhláška č. 254/2018 Sb., platná pro rok 2019 - str. 495
Vyhláška č. 333/2018 Sb., platná pro dok 2019 - str. 503

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Sagit, a. s.

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Jednotlivá ...

Cena: 309 KčKOUPIT

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.