Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

Od 1. ledna 2007, to je od účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo k několika zásadním úpravám této základní pracovněprávní normy, a pro její správné použití v každodenní praxi je nezbytné podrobně se seznámit mimo jiné s problematikou, která se týká poskytování cestovních náhrad. Základní filozofie, ze které vychází část sedmá zákoníku práce, je zaměřena především na úhradu zaměstnancem vynaložených výdajů spojených s výkonem práce pro zaměstnavatele, tj. těch, které zaměstnanci vznikly mimo místo výkonu práce nebo mimo pravidelné pracoviště.

Správné postupy pro poskytování cestovních náhrad

Publikace na jednotlivých příkladech formou dotazů a odpovědí demonstruje zákonný postup pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákon, a současně aby nedocházelo k jeho porušování. Oblast poskytování cestovních náhrad je totiž velmi sledovanou oblastí kontrolních orgánů a z tohoto důvodu je nezbytné seznámit se se zákonnou úpravou tak, aby byly cestovní náhrady poskytovány bezchybně.

Cestovní náhrady prakticky od A do Z

Pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného, apod. Pozornost je věnována i různým výkladům, které nejsou v souladu se zákoníkem práce, a uživatelům je doporučen správný postup při řešení sledované problematiky. Předmětem řešení jsou také možnosti pro poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich poskytování sjednáno s odkazem na zákoník práce, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis.

Aktuální související právní předpisy

Součástí publikace jsou také nové prováděcí předpisy platné pro rok 2018, včetně úplného znění části sedmé zákoníku práce a na ni navazujících paragrafů.

autor: JUDr. Eva Hofmannová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 288 stran
ISBN: 978-80-7554-110-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Přehled nejdůležitějších použitých právních předpisů - str. 7
Úvod - str. 8
ČÁST PRVNÍ – Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST SEDMÁ ZÁKONÍKU PRÁCE – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
(s komentářem)
Hlava I
Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
§ 151 - str. 16
§ 152 - str. 17
§ 153 - str. 38
§ 154 - str. 50
§ 155 - str. 54
Hlava II
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
§ 156 Druhy cestovních náhrad  - str. 57
§ 157 - str. 59
§ 158 - str. 76
§ 159 - str. 83
§ 160  - str. 85
§ 161 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 88
§ 162 Náhrada výdajů za ubytování - str. 90
§ 163 Stravné - str. 91
§ 164 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 109
§ 165 - str. 112
§ 166 Druhy cestovních náhrad - str. 114
§ 167 Náhrada jízdních výdajů - str. 115
§ 168 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 116
§ 169 Náhrada výdajů za ubytování - str. 117
§ 170 Zahraniční stravné  - str. 118
§ 171 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 136
§ 172 - str. 136
Hlava III
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
§ 173 - str. 138
§ 174 - str. 138
§ 175 Náhrada jízdních výdajů - str. 138
§ 176 Stravné - str. 139
§ 177 - str. 143
§ 178 - str. 145
§ 179 - str. 146
§ 180 - str. 148
§ 181 - str. 149
Hlava IV
Společná ustanovení o cestovních náhradách
§ 182 Paušalizace cestovních náhrad - str. 150
§ 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování  - str. 154
§ 184 - str. 170
§ 185 - str. 172
§ 186 - str. 175
§ 187 - str. 176
§ 188 Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem - str. 177
§ 189 Zmocňovací ustanovení - str. 180
Hlava V
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
§ 190 - str. 181
ČÁST DRUHÁ – Prováděcí předpisy
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů (s komentářem)
§ 1 Rozsah působnosti  - str. 184
§ 2 Druhy náhrad - str. 185
§ 3 Náhrada zvýšených životních nákladů  - str. 186
§ 4 Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů - str. 191
§ 5 Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování - str. 192
§ 6 Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí  - str. 193
§ 7 - str. 194
§ 8  - str. 194
Doplněk k příloze k nařízení vlády č. 62/1994 Sb.  - str. 195
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. – Způsob určení přepočítací relace - str. 196
Nařízení vlády č. 372/2004 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů
státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce
státního zástupce v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
§ 1 Rozsah působnosti - str. 209
§ 2 Druhy náhrad - str. 209
§ 3 Náhrada zvýšených životních nákladů  - str. 209
§ 4 Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů - str. 211
§ 5 Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování - str.  211
§ 6 Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí - str. 212
§ 7 - str. 212
§ 8 - str. 212
Komentář k nařízení vlády č. 372/2004 Sb. - str. 212
Vyhláška č. 401/2017 Sb.,
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 - str. 214
Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb. - str. 215
Vyhláška č. 463/2017 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 223
Orientační ceny ubytování  - str. 225
Přehled vývoje sazeb základní náhrady za použití motorových vozidel, sazeb stravného a průměrných cen pohonných hmot - str. 234
Sazba základní náhrady za použití motorových vozidel při pracovních cestách - str. 234
Vývojová řada stravného při tzv. tuzemských pracovních cestách - str. 238
Průměrné ceny pohonných hmot - str. 242
ČÁST TŘETÍ – Vybraná související ustanovení
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - str. 246
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 262
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 263
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - str. 264
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  - str. 265
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - str. 267
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - str. 269
Pokyn GFŘ D–22 - str. 272
Výklad k novele § 184 školského zákona - str. 275

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.