Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.

Cestovní náhrady prakticky od A do Z

Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná plnění, poskytování cestovních náhrad jednatelům a ostatním členům orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance.

Nejčastější pochybení a možné sankce

Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v této oblasti vyskytují, možné sankce kontrolních orgánů a na související judikaturu.

Pro koho je kniha určena?

Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.

autor: Jaroslava Pfeilerová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 192 stran
ISBN: 978-80-7554-183-3

Cena: 309 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Právní úprava zmíněná v textu - str. 10
Použité zkratky - str. 11
Část první – Cestovní náhrady
1. Zákoník práce – část sedmá - str. 14
Hlava I
Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci  souvislosti s výkonem práce

§ 151 - str. 14
§ 152 - str. 14
§ 153 - str. 27
§ 154 - str. 29
§ 155 - str. 31
Hlava II
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
§ 156 Druhy cestovních náhrad - str. 33
§ 157 - str. 34
§ 158 - str. 34
§ 159 - str. 44
§ 160 - str. 45
§ 161 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 48
§ 162 Náhrada výdajů za ubytování - str. 50
§ 163 Stravné - str. 52
§ 164 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 63
§ 165 - str. 65
§ 166 Druhy cestovních náhrad - str. 67
§ 167 Náhrada jízdních výdajů - str. 68
§ 168 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 69
§ 169 Náhrada výdajů za ubytování - str. 70
§ 170 Zahraniční stravné - str. 71
§ 171 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 80
§ 172 - str. 81
Hlava III
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
§ 173 - str. 84
§ 174 - str. 84
§ 175 Náhrada jízdních výdajů - str. 85
§ 176 Stravné - str. 86
§ 177 - str. 91
§ 178 - str. 93
§ 179 - str. 93
§ 180 - str. 96
§ 181 - str. 98
Hlava IV
Společná ustanovení o cestovních náhradách

§ 182 Paušalizace cestovních náhrad - str. 99
§ 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování - str. 100
§ 184 - str. 115
§ 185 - str. 116
§ 186 - str. 117
§ 187 - str. 118
§ 188 Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem  - str. 119
§ 189 Zmocňovací ustanovení  - str. 120
Hlava V
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

§ 190 - str. 121
2. Cestovní náhrady poskytované členům statutárních orgánů právnických osob - str. 123
3. Cestovní náhrady, které mohou daňově uplatnit podnikající fyzické osoby - str. 130
Část druhá – Související předpisy
Vyhláška č. 333/2018 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot ro účely poskytování cestovních náhrad  - str. 144
Vyhláška č. 254/2018 Sb.,
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 - str. 146
Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb. - str. 147
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů - str. 157
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. – Způsob určení přepočítací relace - str. 162
Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 165
Orientační ceny ubytování - str. 178
Výklad k novele § 184 školského zákona (výňatek) - str. 188

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva

Praktikum pracovního práva

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.