Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

NOVINKA
Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.

Cestovní náhrady prakticky od A do Z

Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná plnění, poskytování cestovních náhrad jednatelům a ostatním členům orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance.

Nejčastější pochybení a možné sankce

Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v této oblasti vyskytují, možné sankce kontrolních orgánů a na související judikaturu.

Pro koho je kniha určena?

Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.

autor: Jaroslava Pfeilerová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 192 stran
ISBN: 978-80-7554-183-3

Cena: 309 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Právní úprava zmíněná v textu - str. 10
Použité zkratky - str. 11
Část první – Cestovní náhrady
1. Zákoník práce – část sedmá - str. 14
Hlava I
Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci  souvislosti s výkonem práce

§ 151 - str. 14
§ 152 - str. 14
§ 153 - str. 27
§ 154 - str. 29
§ 155 - str. 31
Hlava II
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
§ 156 Druhy cestovních náhrad - str. 33
§ 157 - str. 34
§ 158 - str. 34
§ 159 - str. 44
§ 160 - str. 45
§ 161 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 48
§ 162 Náhrada výdajů za ubytování - str. 50
§ 163 Stravné - str. 52
§ 164 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 63
§ 165 - str. 65
§ 166 Druhy cestovních náhrad - str. 67
§ 167 Náhrada jízdních výdajů - str. 68
§ 168 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 69
§ 169 Náhrada výdajů za ubytování - str. 70
§ 170 Zahraniční stravné - str. 71
§ 171 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 80
§ 172 - str. 81
Hlava III
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
§ 173 - str. 84
§ 174 - str. 84
§ 175 Náhrada jízdních výdajů - str. 85
§ 176 Stravné - str. 86
§ 177 - str. 91
§ 178 - str. 93
§ 179 - str. 93
§ 180 - str. 96
§ 181 - str. 98
Hlava IV
Společná ustanovení o cestovních náhradách

§ 182 Paušalizace cestovních náhrad - str. 99
§ 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování - str. 100
§ 184 - str. 115
§ 185 - str. 116
§ 186 - str. 117
§ 187 - str. 118
§ 188 Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem  - str. 119
§ 189 Zmocňovací ustanovení  - str. 120
Hlava V
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

§ 190 - str. 121
2. Cestovní náhrady poskytované členům statutárních orgánů právnických osob - str. 123
3. Cestovní náhrady, které mohou daňově uplatnit podnikající fyzické osoby - str. 130
Část druhá – Související předpisy
Vyhláška č. 333/2018 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot ro účely poskytování cestovních náhrad  - str. 144
Vyhláška č. 254/2018 Sb.,
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 - str. 146
Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb. - str. 147
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů - str. 157
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. – Způsob určení přepočítací relace - str. 162
Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 165
Orientační ceny ubytování - str. 178
Výklad k novele § 184 školského zákona (výňatek) - str. 188

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Sagit, a. s.

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při ...

Cena: 419 KčKOUPIT

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.