Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Publikace Cestovní náhrady a daň silniční ve školství přináší nejucelenější komentář a přehled zásad, pravidel a praktických postupů při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ve školství (od mateřských škol až po vysoké školy včetně soukromých škol) a některým dalším osobám při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, odpovědi na nejčastější dotazy a řešené příklady včetně jejich zaúčtování, vedení valutové pokladny a dalších souvisejících oblastí, a to v právním stavu platném k 1. 1. 2015. Současně vyvrací přetrvávající názor, že školy jsou od daně silniční osvobozeny, uvádí ho na správnou míru a objasňuje povinnosti uvedených organizací k této dani. 
V publikaci je nejen komentář k části sedmé zákoníku práce, ale i jeho ustanovením, která mají přímou či nepřímou souvislost s pracovními cestami zaměstnanců a příslušným ustanovením dalších souvisejících předpisů, např. zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční, předpisů týkajících se používání soukromých vozidel na pracovních cestách apod. Komentář je zaměřen také na řešení situací, které vznikají v souvislosti s pracovními cestami, jako např. nařízení pracovní cesty, vznik práce přesčas, poskytování stravy za sníženou úhradu či menu stravenek současně se stravným, poskytování náhrad za opotřebení vlastního zařízení a předmětů (např. lyžařského vybavení na LV) apod.
Zvláštní zřetel je kladen na obsah pracovní smlouvy, jež v řadě případů ovlivňuje právo zaměstnance na cestovní náhrady, obsah vnitřního předpisu zaměstnavatele, způsoby nařízení pracovní cesty a stanovení podmínek jejího konání, používání tiskopisů, prokazování výdajů vzniklých při pracovní cestě, poskytování záloh na cestovní náhrady, vyúčtování prováděného zaměstnancem a zaměstnavatelem, zjišťování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně používání kurzů k přepočtům měn při zahraničních pracovních cestách, možnosti poskytování cestovních náhrad bez prokázání jejich výše, vypořádání nároku zaměstnance a účtování o cestovních náhradách. V publikaci autor také doporučuje, kdy je a kdy není vhodné zaměstnanci zajistit a uhradit stravu na pracovní cestě, jak se z toho titulu tuzemské stravné, zahraniční stravné a kapesné snižuje, zda může zaměstnanec v týž den obdržet také stravu za sníženou úhradu či menu stravenku. Uvádí také způsoby hrazení cestovních náhrad z dotací, grantů a evropských sociálních fondů. Text je vhodně doplněn praktickými grafy, tabulkami, 379 řešenými příklady z praxe, vzorem směrnice o cestovních náhradách, tiskopisů cestovního příkazu, vzorem rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad a směrnice o náhradách za používání vlastních předmětů a prováděcími vyhláškami MPSV a MF se sazbami cestovních náhrad pro rok 2015.

autor: Ing. Karel Janoušek
vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 1. 1. 2015, 374 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Úvod - str. 20

2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 22

3. Cestovní náhrady zaměstnanců - str. 35

4. Pracovní cesty - str. 52

5. Ostatní cesty - str. 100

6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 106

7. Náhrada jízdních výdajů - str. 143

8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 180

9. Nutné vedlejší výdaje - str. 185

10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 193

11. Zahraniční pracovní cesty - str. 228

12. Záloha na cestovní náhrady - str. 265

13. Vyúčtování a vypořádání cestovních náhrad - str. 269

14. Účtování o cestovních náhradách - str. 289

15. Další souvislosti - str. 314

16. Daň silniční - str. 336

Přílohy - str. 349

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1194 - Školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1194 - Školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. prováděcích předpisů, poskytování dotací, střední vzdělávání, uznávání výsledků dalšího vzdělávání, poradenské služby, školní stravování, ukončování vzdělávání, evidence úrazů, ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2017

Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2017

Ing. Jana Procházková, Img. Věra Engelmannová, Bc. Martin Mikuš - Účetní portál a.s.

Publikace obsahuje komentář k majetkovým daním - dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a silniční dani. Publikace je sestavena k právnímu stavu 1. 1. 2017 včetně silniční daňe pro rok 2016 a je doplněna judikaturou k řešené problematice, případně souvisejícím ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. K zásadním změnám dochází od listopadu 2016 u zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (např. poplatníkem daně je vždy nabyvatel, mění se ...

Cena: 63 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení. Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci  ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/2016 + CD, 6. vydání

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/2016 + CD, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů ...

Cena: 649 KčKOUPIT

BOZP a PO v příkladech školské praxe + CD

BOZP a PO v příkladech školské praxe + CD

Ing. Jan Romaněnko, PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.