Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Publikace Cestovní náhrady a daň silniční ve školství přináší nejucelenější komentář a přehled zásad, pravidel a praktických postupů při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ve školství (od mateřských škol až po vysoké školy včetně soukromých škol) a některým dalším osobám při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, odpovědi na nejčastější dotazy a řešené příklady včetně jejich zaúčtování, vedení valutové pokladny a dalších souvisejících oblastí, a to v právním stavu platném k 1. 1. 2015. Současně vyvrací přetrvávající názor, že školy jsou od daně silniční osvobozeny, uvádí ho na správnou míru a objasňuje povinnosti uvedených organizací k této dani. 
V publikaci je nejen komentář k části sedmé zákoníku práce, ale i jeho ustanovením, která mají přímou či nepřímou souvislost s pracovními cestami zaměstnanců a příslušným ustanovením dalších souvisejících předpisů, např. zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční, předpisů týkajících se používání soukromých vozidel na pracovních cestách apod. Komentář je zaměřen také na řešení situací, které vznikají v souvislosti s pracovními cestami, jako např. nařízení pracovní cesty, vznik práce přesčas, poskytování stravy za sníženou úhradu či menu stravenek současně se stravným, poskytování náhrad za opotřebení vlastního zařízení a předmětů (např. lyžařského vybavení na LV) apod.
Zvláštní zřetel je kladen na obsah pracovní smlouvy, jež v řadě případů ovlivňuje právo zaměstnance na cestovní náhrady, obsah vnitřního předpisu zaměstnavatele, způsoby nařízení pracovní cesty a stanovení podmínek jejího konání, používání tiskopisů, prokazování výdajů vzniklých při pracovní cestě, poskytování záloh na cestovní náhrady, vyúčtování prováděného zaměstnancem a zaměstnavatelem, zjišťování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně používání kurzů k přepočtům měn při zahraničních pracovních cestách, možnosti poskytování cestovních náhrad bez prokázání jejich výše, vypořádání nároku zaměstnance a účtování o cestovních náhradách. V publikaci autor také doporučuje, kdy je a kdy není vhodné zaměstnanci zajistit a uhradit stravu na pracovní cestě, jak se z toho titulu tuzemské stravné, zahraniční stravné a kapesné snižuje, zda může zaměstnanec v týž den obdržet také stravu za sníženou úhradu či menu stravenku. Uvádí také způsoby hrazení cestovních náhrad z dotací, grantů a evropských sociálních fondů. Text je vhodně doplněn praktickými grafy, tabulkami, 379 řešenými příklady z praxe, vzorem směrnice o cestovních náhradách, tiskopisů cestovního příkazu, vzorem rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad a směrnice o náhradách za používání vlastních předmětů a prováděcími vyhláškami MPSV a MF se sazbami cestovních náhrad pro rok 2015.
autor: Ing. Karel Janoušek vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 1. 1. 2015, 374 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Úvod - str. 20

2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 22

3. Cestovní náhrady zaměstnanců - str. 35

4. Pracovní cesty - str. 52

5. Ostatní cesty - str. 100

6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 106

7. Náhrada jízdních výdajů - str. 143

8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 180

9. Nutné vedlejší výdaje - str. 185

10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 193

11. Zahraniční pracovní cesty - str. 228

12. Záloha na cestovní náhrady - str. 265

13. Vyúčtování a vypořádání cestovních náhrad - str. 269

14. Účtování o cestovních náhradách - str. 289

15. Další souvislosti - str. 314

16. Daň silniční - str. 336

Přílohy - str. 349

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1211 - Školství

ÚZ č. 1211 - Školství

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Filip Rigel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V první části publikace jsou rozebrány jednotlivé činnosti správního orgánu. Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech. Zvláštní důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.