Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID.
Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí a ochrany osobních údajů.
Z mnoha existujících aplikací bezkontaktní technologie RFID obsahuje kniha tři základní oblasti: obchod a služby, zdravotnictví a poskytování služeb souvisejících se zdravím a identifikace osob. Autorka provádí analýzu práva na ochranu soukromí v konkrétních aplikacích technologie RFID. V případě zjištění, že je konkrétní aplikace způsobilá zasáhnout do soukromého a rodinného života, vyhodnocuje, zda je tento zásah přiměřený s ohledem na práva nebo chráněné zájmy jiných osob, popřípadě zájmy celé společnosti.
Publikace je určena nejen právníkům, studentům právnických fakult a odborníkům zabývajících se informačními a komunikačními technologiemi, ale i široké veřejnosti.
autor: Eva Fialová vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 9. 2016, 232 stran

Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Úvod - str. 11
2. Fungování a užití RFID - str. 17
2.1 Technologie rádiových frekvencí - str. 17
2.2 Stavba RFID - str. 17
2.3 Formy RFID - str. 20
2.4 Využití RFID - str. 21
3. Soukromí a jeho právní úprava - str. 25
3.1 Soukromí jako pojem - str. 25
3.2 Rozdíly mezi vnímáním soukromí v Evropě a ve Spojených státech - str. 28
3.3 Konceptualizované soukromí - str. 30
3.4 Soukromí jako subjektivní právo - str. 33
3.5 Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů - str. 43
3.6 Funkce a hodnota soukromí - str. 45
3.7 Dimenze soukromí - str. 48
3.8 Informační soukromí - str. 52
3.9 Informační soukromí a právo na informační sebeurčení - str. 56
3.10 Informační soukromí jako kontextová integrita - str. 58
3.11 Hodnota informací - str. 62
3.12 Fenomén Big Data - str. 66
3.13 Profilování - str. 69
3.14 Surveillance - str. 70
3.15 Privacy Enhancing Technologies a Privacy by Design - str. 75
4. Ochrana osobních údajů - str. 83
4.1 Základní právo na ochranu osobních údajů - str. 83
4.2 Ochrana osobních údajů v unijním a českém právu - str. 86
4.3 Působnost směrnice - str. 88
4.4 Osobní údaj - str. 91
4.5 Zásady zpracování osobních údajů - str. 95
4.6 Právní tituly pro zpracování osobních údajů - str. 97
4.7 Práva subjektu údajů - str. 101
4.8 Povinnosti správce údajů - str. 106
4.9 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích - str. 109
4.10 Další právní nástroje Evropské unie - str. 110
5. RFID v obchodě a ve službách - str. 117
5.1 Využití RFID v obchodě a ve službách - str. 117
5.2 Soukromí spotřebitele v maloobchodě - str. 120
5.3 Marketing - str. 123
5.4 Surveillance - str. 125
5.5 Ovlivňování chování spotřebitele - str. 127
5.6 Právní úprava - str. 128
5.7 Test proporcionality - str. 136
6. RFID při poskytování zdravotních služeb a služeb souvisejících se zdravím - str. 138
6.1 Využití RFID při poskytování zdravotních služeb a služeb souvisejících se zdravím - str. 138
6.2 Ochrana soukromí při použití RFID ve zdravotnickém zařízení - str. 141
6.3 Ochrana soukromí při použití RFID při poskytování služeb souvisejících se zdravím - str. 148
6.4 Právní úprava poskytování zdravotní péče profesionály - str. 151
6.5 Právní úprava poskytování služeb spojených se zdravím - str. 154
6.6 Test proporcionality - str. 159
7. RFID a identifikace osob - str. 161
7.1 Identifikace osob prostřednictvím RFID - str. 161
7.2 Management identity - str. 163
7.3 Identifikace zaměstnanců - str. 165
7.4 Identifikace cestujících ve veřejné dopravě - str. 174
7.5 Identifikační průkazy vydávané státem - str. 179
8. Závěr - str. 188
9. Použité zdroje - str. 201

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který však bude od května 2018 nahrazen evropským nařízením o ochraně fyzických ...

Cena: 65 KčKOUPIT

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů ...

Cena: 880 KčKOUPIT

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.