Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti.

Učebnici uvádějí poutavé dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i ve světě. Následuje výklad pojmu autorského práva a jeho jednotlivých institutů – autorského díla a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora a licenčních smluv. Autoři se podrobně zabývají všemi způsoby ochrany autorského práva – ochranou občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní.

Zvláštní pozornost věnují autoři výzvám, které autorskému právu přináší Internet. V dalších kapitolách učebnice obsahuje výklad práv výkonných umělců, práv výrobců, vysílatelů a nakladatele či práv k počítačovým programům a databázím. Samostatná kapitola popisuje úpravu kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících.

Výklad je doplněn praktickými příklady, které jej ilustrují a prohlubují.

autor: Jiří Srstka a kolektiv autorů vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 416 stran
ISBN: 978-80-7502-240-0

Cena: 560 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 7
Jednotlivé kapitoly zpracovali  - str. 8
Úvodem - str. 9
1. kapitola Stručné dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích a ve světě - str. 11 2. kapitola Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví - str. 33
3. kapitola Autorský zákon – předmět úpravy - str. 54
4. kapitola Pojem autorské dílo a autor - str. 66
5. kapitola Osobnostní práva autora  - str. 84
6. kapitola Majetková práva autora  - str. 94
7. kapitola Doba trvání majetkových práv autora - str. 116
8. kapitola Výjimky a omezení práva autorského, náhradní odměny  - str. 124
9. kapitola Licenční smlouvy - str. 158
10. kapitola Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo, dílo vytvořené na objednávku a školní dílo - str. 177
11. kapitola Audiovizuální díla a díla audiovizuálně užitá - str. 190
12. kapitola Práva k počítačovým programům a databázím . . . . 198
13. kapitola Autorské právo a Internet - str. 225
14. kapitola Ochrana práva autorského - str. 242
15. kapitola Práva výkonných umělců - str. 251
16. kapitola Práva výrobců, vysílatelů a právo  - str. 273
17. kapitola Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících - str. 284
18. kapitola Přestupky v autorském právu - str. 332
19. kapitola Trestněprávní aspekty autorského práva a práv souvisejících s autorským právem - str. 341
20. kapitola Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody týkající se autorského práva a práv souvisejících - str. 369
21. kapitola Právo Evropské unie týkající se autorského práva a práv souvisejících - str. 385
Přehled vybrané použité a doporučené literatury - str. 405
Věcný rejstřík - str. 407

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.