Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Aktuální účetnictví ve veřejném sektoru

Aktuální účetnictví ve veřejném sektoru

Autorka se v knize zabývá vysvětlením podstaty akruálního principu, akruálního účetnictví a celkového kontextu účetních reforem veřejných financí ve vyspělých zemích světa a u nás. Rozebírá jednotlivé projevy účetní akruálnosti včetně uvedení praktických příkladů a srovnání s řešením dané problematiky Mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor – IPSASs.
Podstatou probíhající účetní reformy veřejných financí je přechod od peněžního účetnictví k účetnictví akruálnímu. Důvodem je skutečnost, že akruální účetnictví je, na rozdíl od tradičního peněžního, schopno generovat informace i o těch hospodářských operacích, které nejsou bezprostředně spojeny s pohybem peněžních prostředků. Tyto operace přitom představují tak významné účetní položky, jakými jsou odpisy dlouhodobého majetku, rezervy nebo opravné položky.
autor: Ing. Jana Vodáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2012, 192 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Reforma veřejných financí - str. 11

1.1 Veřejné finance, rozpočtová soustava a veřejný sektor - str. 11

1.2 Podstata, cíle a vývoj reformy veřejných financí - str. 15

1.3 Účetní reforma veřejných financí - str. 19

2. Akruální účetnictví ve veřejném sektoru - str. 23

2.1 Akruální princip, akruální a peněžní báze - str. 23

2.2 Akruální princip ve veřejném sektoru - str. 27

2.3 Cíle, přínosy a modifikace akruálního účetnictví - str. 31

2.4 Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor - str. 36

3. Účetní reforma v české republice - str. 39

3.1 Legislativní rámec účetnictví - str. 39

3.2 Průběh účetní reformy - str. 43

3.3 Specifický majetek a závazky - str. 52

4. Účetní závěrka - str. 60

4.1 Charakteristika a struktura účetní závěrky - str. 60

4.2 Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) - str. 63

4.3 Výkaz zisku a ztráty - str. 67

4.4 Příloha - str. 73

4.5 Přehled o peněžních tocích - str. 76

4.6 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 79

4.7 Zveřejňování účetní závěrky, pravidla úschovy a správní delikty - str. 83

4.8 Účetní data a řízení ve veřejném sektoru - str. 86

5. Odpisy dlouhodobého majetku - str. 92

5.1 Podstata odpisování a související pojmy - str. 92

5.2 Účetní odpisování - str. 94

5.3 Daňové odpisování - str. 110

6. Rezervy a opravné položky - str. 118

6.1 Rezervy a jejich účetní evidence - str. 118

6.2 Rezervy podle zvláštních právních předpisů - str. 123

6.3 Rezervy podle IPSASs - str. 127

6.4 Opravné položky a jejich účetní evidence - str. 133

6.5 Opravné položky podle zvláštních právních předpisů - str. 139

6.6 Opravné položky podle IPSASs - str. 143

7. Podmíněná aktiva a podmíněné závazky - str. 152

7.1 Charakteristika a oceňování podmíněných položek - str. 152

7.2 Podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva - str. 155

7.3 Podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva - str. 156

7.4 Podmíněné závazky a podmíněná aktiva podle IPSASs - str. 159

8. Metoda časového rozlišení - str. 166

8.1 Charakteristika a význam metody - str. 166

8.2 Náklady příštích období a příjmy příštích období - str. 170

8.3 Výnosy příštích období a výdaje příštích období - str. 173

 

Další nabídka k tématu

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Ing. Hana Juráňová, Ing. Karolína Juhászová - Anag, spol. s r. o.

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Ing. Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.