Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Aktuální účetnictví ve veřejném sektoru

Aktuální účetnictví ve veřejném sektoru

Autorka se v knize zabývá vysvětlením podstaty akruálního principu, akruálního účetnictví a celkového kontextu účetních reforem veřejných financí ve vyspělých zemích světa a u nás. Rozebírá jednotlivé projevy účetní akruálnosti včetně uvedení praktických příkladů a srovnání s řešením dané problematiky Mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor – IPSASs.
Podstatou probíhající účetní reformy veřejných financí je přechod od peněžního účetnictví k účetnictví akruálnímu. Důvodem je skutečnost, že akruální účetnictví je, na rozdíl od tradičního peněžního, schopno generovat informace i o těch hospodářských operacích, které nejsou bezprostředně spojeny s pohybem peněžních prostředků. Tyto operace přitom představují tak významné účetní položky, jakými jsou odpisy dlouhodobého majetku, rezervy nebo opravné položky.

autor: Ing. Jana Vodáková
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2012, 192 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Reforma veřejných financí - str. 11

1.1 Veřejné finance, rozpočtová soustava a veřejný sektor - str. 11

1.2 Podstata, cíle a vývoj reformy veřejných financí - str. 15

1.3 Účetní reforma veřejných financí - str. 19

2. Akruální účetnictví ve veřejném sektoru - str. 23

2.1 Akruální princip, akruální a peněžní báze - str. 23

2.2 Akruální princip ve veřejném sektoru - str. 27

2.3 Cíle, přínosy a modifikace akruálního účetnictví - str. 31

2.4 Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor - str. 36

3. Účetní reforma v české republice - str. 39

3.1 Legislativní rámec účetnictví - str. 39

3.2 Průběh účetní reformy - str. 43

3.3 Specifický majetek a závazky - str. 52

4. Účetní závěrka - str. 60

4.1 Charakteristika a struktura účetní závěrky - str. 60

4.2 Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) - str. 63

4.3 Výkaz zisku a ztráty - str. 67

4.4 Příloha - str. 73

4.5 Přehled o peněžních tocích - str. 76

4.6 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 79

4.7 Zveřejňování účetní závěrky, pravidla úschovy a správní delikty - str. 83

4.8 Účetní data a řízení ve veřejném sektoru - str. 86

5. Odpisy dlouhodobého majetku - str. 92

5.1 Podstata odpisování a související pojmy - str. 92

5.2 Účetní odpisování - str. 94

5.3 Daňové odpisování - str. 110

6. Rezervy a opravné položky - str. 118

6.1 Rezervy a jejich účetní evidence - str. 118

6.2 Rezervy podle zvláštních právních předpisů - str. 123

6.3 Rezervy podle IPSASs - str. 127

6.4 Opravné položky a jejich účetní evidence - str. 133

6.5 Opravné položky podle zvláštních právních předpisů - str. 139

6.6 Opravné položky podle IPSASs - str. 143

7. Podmíněná aktiva a podmíněné závazky - str. 152

7.1 Charakteristika a oceňování podmíněných položek - str. 152

7.2 Podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva - str. 155

7.3 Podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva - str. 156

7.4 Podmíněné závazky a podmíněná aktiva podle IPSASs - str. 159

8. Metoda časového rozlišení - str. 166

8.1 Charakteristika a význam metody - str. 166

8.2 Náklady příštích období a příjmy příštích období - str. 170

8.3 Výnosy příštích období a výdaje příštích období - str. 173

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace 2016

Účtová osnova, české účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace 2016

Jaroslava Svobodová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních ...

Cena: 519 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.