Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení  »  Podrobnosti o akci

Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel


Termín konání: 10.12.2019
Místo konání: ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Lektor: Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková, Mgr. David Slováček


Téma právního pozadí nejrůznějších dotačních politik státu není dosud uceleně zpracováno. Právní literatury existuje poskrovnu. Naštěstí však v posledních letech přibývá judikatury Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu, která se zabývá právní povahou dotací a možnostmi právní obrany fyzických, avšak častěji právnických osob (včetně obcí a krajů) v případě vzniku sporu mezi státem a osobou v roli příjemce dotace. Nejasným procesním režimům, které ztěžují efektivní právní obranu, se věnuje také veřejný ochránce práv. Na judikaturu i tlak odborníků posléze reagoval i zákonodárce a novelizoval velká rozpočtová pravidla - zákon č. 218/2000 Sb.), čímž měl postup při poskytování dotace vyjasnit a zjednodušit.

Seminář o možnostech právní obrany při poskytování dotací si klade za cíl představit základní teoretická východiska dotačně-právních vztahů a zároveň seznámit účastníky s vybranými praktickými problémy aprocesními možnostmi jejich řešení (před zmíněnou novelizací rozpočtových pravidel i po ní). Snaží se odpovědět na problémy vznikající zčásti kvůli problematickému vývoji právní úpravy a zčásti kvůli neochotě jednotlivých aktérů brát v potaz kromě nejrůznějších podmínek jednotlivých dotačních programů či obsáhlých metodik všech úrovní taktéž českou platnou právní úpravu (a šířeji rovněž principy právního demokratického státu).

Seminář, vedený zkušenými lektory a specialisty na veřejné i soukromé právo, kteří se ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv právem poskytování dotací prakticky zabývají, je určen všem žadatelům o dotace a reálným příjemcům dotací, kteří se již setkali s problémy v rámci procedur čerpání dotací. Má umožnit zájemcům získat potřebné znalosti, jak se bránit, pokud nesouhlasí se závěry a opatřeními poskytovatelů dotací, či s rozhodnutími správců daně shledávajících u nich porušení rozpočtové kázně. Dále pak jistě zaujme všechny agentury zabývající se dotačním poradenstvím, stejně jako advokáty, jejichž klienti mají, či mohou mít problémy s přiznáním, vyplacením, či vracením finančních prostředků v rámci dotačních vztahů. V neposlední řadě může být přínosem rovněž pro zástupce poskytovatelů a kontrolní orgány, neboť ani pro ně není snadné vyrovnat se s novým judikatorním chápáním dotačního práva a novým zněním rozpočtových pravidel.

Z obsahu semináře:

  • Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.)
  • Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
  • Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a možná obrana proti němu.)
  • Výzva poskytovatele k nápravnému opatření a výzva k vrácení dotace.
  • Odnětí dotace poskytovatelem a možná obrana proti tomu.
  • Porušení rozpočtové kázně. (Odvod. Penále. Obrana proti platebnímu výměru.)
  • Obecné prostředky právní ochrany v České republice. (stručný přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost.)

Novinky

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelstvíPublikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydáníV listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.