Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení  »  Podrobnosti o akci

JAK SPRÁVNĚ UZAVÍRAT SMLOUVY - PRO NEPRÁVNÍKY


Termín konání: 3. 10. 2019
Místo konání: ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Lektor: Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.


Cílem semináře je poskytnout neprávníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis včetně otázek, které je nutno zvážit v tzv. předsmluvní fázi. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti, vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací (utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe, praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv.

Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobema přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).

Na tento seminář volně navazuje vysoce prakticky zaměřený seminář k obecným otázkám problematických aspektů uzavírání smluv a možnostem výkladů různých smluvních ustanovení nazvaný „Pokročilé praktikum uzavírání smluv“, který proběhne 31. října 2019.

Z obsahu semináře:

 • Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k různým zápisům v obchodním rejstříku, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce.
 • Kdy se použije zákon a kdy se mohu strany od smlouvy odchýlit (ustanovení vyloučit)? Je potřeba opisovat některá ustanovení zákona do smlouvy?
 • Předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.).
 • Tzv. inominátní smlouvy.
 • Nadpis smlouvy (musí být?), jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající a nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací.
 • Předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?, využití odkazů na přílohy – jak správně přílohu do smlouvy začlenit?), definice pojmů užitých ve smlouvě.
 • V jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně)? Lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
 • V jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)?
 • Proces uzavírání smlouvy a dispozice s  právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky).
 • Obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich vhodný obsah, rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, specifika u spotřebitelských smluv, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky, specifika u tzv. adhezních smluv).
 • Incoterms 2010 a jejich význam.
 • Zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv, povinnosti podnikatelů a ochrana spotřebitelů.
 • Podmínky ve smlouvě a jejich využitelnost (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy).
 • Tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení.
 • Smlouva o smlouvě budoucí (je závazná? co musí minimálně obsahovat? co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?).
 • Je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
 • Úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody.
 • Způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.).
 • Optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, odstupné aj.)
 • Zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální sazba, způsoby sjednání a další otázky).
 • Promlčecí lhůta (délka, stavění, lze uplatnit u soudu promlčené právo?).
 • Rozhodčí doložka a důvody pro její (ne)sjednání.
 • Podpis smlouvy (různé dovětky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?).
 • Technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám.
 • Další praktické otázky související s uzavíráním smluv.
 • Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe a praktická doporučení

Novinky

Úvod do evropského práva, 6. vydání

Úvod do evropského práva, 6. vydáníTato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydáníÚspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, PřestupkyPrvní kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluvPublikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace veřejné podpory a investičních ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.