Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech

Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zásadní změny pro rok 2019

Ve vydání této publikace pro rok 2019 jsou mimo jiné zohledněny změny související se zavedením nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného a s tím spojené změny zákoníku práce, mj. u zákazu výpovědi a vzniku nároku na dovolenou, dále změny v odměňování ve veřejných službách a správě a vysvětleny nové výpočty náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a srážek ze mzdy. Významnou změnou pro rok 2019 je zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti zaměstnanců na pojištění, a to v návaznosti na výši průměrné mzdy pro rok 2019. Dále dochází ke změnám redukčních hranic pro poskytování nemocenského, zvyšuje se maximální vyměřovací základ, minimální vyměřovací základy a minimální měsíční zálohy na důchodové pojištění při výkonu hlavní i vedlejší činnosti u OSVČ.

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 640 stran
ISBN: 978-80-7554-189-5

Cena: 669 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Osobní a mzdová agenda - str. 14
1.1 Obecně k osobní evidenci - str. 16
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat- str. 18
1.3 Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání - str. 18
1.4 Osobní spis - str. 19
1.5 Ochrana osobních dat - str. 20
1.5.1 Obecná pravidla - str. 20
1.5.2 Souhlas zaměstnance a výjimky z něj - str. 20
1.5.3 Dosavadní citlivé údaje - str. 21
1.5.4 Používání osobních údajů - str. 22
1.5.5 Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele - str. 23
1.5.6 Používání rodného čísla - str. 23
1.5.7 Postup p��i a po skončení zaměstnání - str. 23
1.5.8 Další povinnosti - str. 24
1.6 Co přineslo GDPR - str. 25
1.7 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců - str. 26
2. Pracovněprávní a mzdové minimum - str. 27
Slovníček - str. 27
2.1 Pracovněprávní vztahy – základní pravidla - str. 32
2.1.1 Co jsou pracovněprávní vztahy - str. 32
2.1.2 Závislá práce - str. 32
2.1.3 Vazba na občanský zákoník - str. 33
2.1.4 Co není zakázáno, je dovoleno - str. 34
2.1.4.1 Možnost odchýlit se od zákona - str. 34
2.1.4.2 Způsoby odchylné úpravy a její limity- str. 35
2.1.4.3 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou - str. 36
2.1.4.4 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona - str. 37
2.1.4.5 Kdy je zakázáno se odchýlit - str. 37
2.1.5 Právní jednání - str. 38
2.1.6 Počítání času - str. 39
2.1.7 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla - str. 40
2.1.8 Tzv. pracovní kázeň - str. 42
2.1.9 Doručování písemností - str. 43
2.1.10 Pracovnělékařská služba - str. 43
2.2 Pracovní poměr - str. 45
2.2.1 Vznik pracovního poměru - str. 45
2.2.2 Náležitosti pracovní smlouvy - str. 47
2.2.2.1 Pracovní poměr na dobu určitou - str. 47
2.2.2.2 Zkušební doba - str. 49
2.2.2.3 Konkurenční doložka - str. 50
2.2.3 Individuální informace o právech a povinnostech - str. 51
2.2.4 Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 51
2.2.4.1 Jmenování - str. 51
2.2.4.2 Přechodná ustanovení ke jmenování - str. 52
2.2.4.3 Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře - str. 53
2.2.4.4 Odvolání a vzdání se pracovní pozice- str. 53
2.2.5 Změny pracovního poměru - str. 53
2.2.5.1 Převedení na jinou práci - str. 54
2.2.5.2 Pracovní cesta a přeložení - str. 55
2.2.5.3 Dočasné přidělení zaměstnance mimo agenturní zaměstnání - str. 55
2.2.6 Skončení pracovního poměru - str. 55
2.2.6.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 56
2.2.6.2 Výpověď- str. 56
2.2.6.3 Zákaz výpovědi - str. 59
2.2.6.4 Ostatní způsoby skončení pracovního poměru - str. 59
2.2.6.5 Hromadné propouštění - str. 61
2.2.6.6 Odstupné při skončení pracovního poměru - str. 61
2.2.6.7 Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru - str. 62
2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání - str. 62
2.2.6.9 Potvrzení pro Úřad práce ČR - str. 63
2.2.6.10 Neplatné nebo zdánlivé rozvázání pracovního poměru - str. 64
2.2.7 Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele - str. 64
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 65
2.3.1 Dohoda o provedení práce - str. 65
2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 66
2.3.3 Pracovní podmínky u dohod - str. 66
2.4 Agenturní zaměstnávání – dočasní přidělení k jinému zaměstnavateli - str. 66
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 68
2.5.1 Délka pracovní doby, přestávky v práci - str. 68
2.5.2 Rozvržení pracovní doby - str. 69
2.5.3 Konto pracovní doby - str. 71
2.5.4 Některé další parametry pracovní doby - str. 72
2.5.5 Evidence pracovní doby - str. 73
2.5.6 Zvláštnosti v dopravě a u jiných činností - str. 74
2.5.7 Práce přesčas - str. 74
2.6 Dovolená - str. 75
2.6.1 Druhy dovolené a její délka - str. 75
2.6.1.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 75
2.6.1.2 Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při její změně - str. 76
2.6.1.3 Další druhy dovolené - str. 78
2.6.1.4 Krácení dovolené - str. 78
2.6.1.5 Dovolená při kratší pracovní době - str. 78
2.6.2 Čerpání dovolené - str. 79
2.6.3 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 80
2.6.4 Výpočty poměrných částí nároků - str. 81
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci - str. 82
2.7.1 Překážky na straně zaměstnance - str. 82
2.7.1.1 Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené - str. 82
2.7.1.2 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 84
2.7.1.3 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 88
2.7.1.4 Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců - str. 90
2.7.1.5 Společná pravidla pro překážky v práci na straně zaměstnance - str. 92
2.7.1.6 Jiné případy překážek v práci na stran�� zaměstnance - str. 93
2.7.1.7 Neomluvená absence - str. 93
2.7.2 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 93
2.8 Odměňování - str. 94
2.8.1 Mzda, plat a jiné odměny, co je a co není mzdou ��i platem - str. 94
2.8.2 Minimální mzda - str. 96
2.8.3 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň- str. 96
2.8.4 Mzda - str. 97
2.8.5 Plat ve veřejných službách a správě - str. 100
2.8.6 Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu - str. 103
2.8.6.1 Splatnost a výplata mzdy - str. 103
2.8.6.2 Prodlení při výplatě mzdy, promlčení - str. 107
2.8.6.3 Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek - str. 109
2.8.7 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom��r - str. 113
2.9 Cestovní a jiné náhrady a požitky - str. 114
2.9.1 Cestovní náhrady - str. 114
2.9.2 Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce - str. 116
2.9.3 Závodní stravování - str. 117
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor - str. 118
2.10.1 Co může inspekce práce kontrolovat - str. 118
2.10.2 Koho může inspekce práce kontrolovat - str. 119
2.10.3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 119
2.10.4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 119
2.10.5 Za co lze a za co nelze uložit pokutu - str. 120
2.10.5.1 Co jsou přestupky eventuálně správní delikty- str. 120
2.10.5.2 Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance - str. 121
2.10.5.3 Přestupky na úseku rovného zacházení - str. 121
2.10.5.4 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr - str. 121
2.10.5.5 Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců - str. 122
2.10.5.6 Přestupky na úseku náhrad - str. 122
2.10.5.7 Přestupky na úseku pracovní doby - str. 122
2.10.5.8 Přestupky na úseku dovolené - str. 124
2.10.5.9 Přestupky na úseku bezpečnosti práce - str. 124
2.10.5.10 Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců - str. 124
2.10.5.11 Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví - str. 124
2.10.5.12 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení - str. 124
2.10.5.13 Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání - str. 125
2.10.5.14 Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte - str. 125
2.10.5.15 Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců - str. 125
2.10.6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 125
2.10.7 Státní zdravotní dozor - str. 126
2.11 Zákon o státní službě - str. 126
2.11.1 Úvodní informace - str. 126
2.11.2 Služební poměr - str. 127
2.11.3 N��které pracovní podmínky a nároky státních zaměstnanců - str. 128
3. Průměrný výdělek - str. 131
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý - str. 132
3.2 Hrubá mzda - str. 133
3.2.1 Co je a co není započitatelné - str. 133
3.2.2 Části mzdy poskytované za delší období - str. 135
3.3 Odpracovaná doba - str. 136
3.4 Rozhodné období - str. 139
3.5 Pravděpodobný výdělek - str. 140
3.6 Formy průměrného výdělku - str. 141
3.6.1 Průměrný hodinový výdělek - str. 141
3.6.2 Průměrný měsíční výdělek - str. 142
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 144
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 146
3.8.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy - str. 146
3.8.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění - str. 147
3.8.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy - str. 147
3.8.4 Postup redukce - str. 147
3.8.5 Hodinová výše náhrady mzdy - str. 148
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku - str. 149
3.10 Průměrný výdělek u státní služby - str. 150
3.11 Přehled používání průměrného výdělku - str. 151
4. Srážky ze mzdy - str. 155
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 155
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 158
4.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem - str. 158
4.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance - str. 158
4.2.1.2 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 158
4.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 159
4.2.2.1 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané do roku 2013 - str. 159
4.2.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku 2014 podle současného občanského zákoníku - str. 161
4.2.3 Srážky odborových členských příspěvků - str. 163
4.3 Pořadí srážek ze mzdy - str. 163
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 164
4.4.1 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu - str. 169
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 171
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 173
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 179
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele - str. 180
4.9 Srážky z platu zaměstnance ve státní službě - str. 181
5. Povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce a vzájemné vztahy - str. 183
Slovníček - str. 184
5.1 Právo občana na zaměstnání - str. 187
5.1.1 Poradenství v pracovněprávních vztazích - str. 188
5.2 Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a zaměstnávání občanů EU - str. 188
5.2.1 Povolení k zaměstnání cizinců - str. 190
5.2.2 Kontrolní činnost při zaměstnávání cizinců - str. 194
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 195
5.3.1 Zaměstnávání osob ve třetím stupni invalidity- str. 195
5.3.2 Zaměstnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity - str. 196
5.3.3 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných - str. 196
5.3.4 Pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením - str. 197
5.3.5 Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce - str. 198
5.3.6 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce
s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým - str. 199
5.3.7 Přestupky při zaměstnávání osob zdravotně postižených - str. 200
5.3.8 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 200
5.3.9 Slevy na daních pro zaměstnance a zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených - str. 203
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti - str. 204
5.4.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání - str. 204
5.4.2 Investiční pobídky - str. 205
5.4.3 Veřejně prospěšné práce - str. 205
5.4.4 Společensky účelná pracovní místa - str. 206
5.4.5 Příspěvek na zapracování - str. 207
5.4.6 Příspěvek překlenovací - str. 207
5.4.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - str. 207
5.4.8 Příspěvek zaměstnavateli v době částečné nezaměstnanosti (tzv. kurzarbeit) - str. 207
5.4.9 Žádosti o příspěvky a podmínky k uzavření dohody - str. 208
5.5 Zprostředkování zaměstnání - str. 208
5.5.1 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce- str. 208
5.5.2 Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče - str. 210
5.6 Insolvence zaměstnavatele - str. 210
5.7 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti - str. 211
5.7.1 Krajské pobočky ÚP a G�� ÚP - str. 211
5.7.2 Celní úřady- str. 212
5.7.3 Působnost inspektorátů práce - str. 212
5.7.4 Postup při kontrole a průběh kontroly- str. 212
5.7.5 Zjištěná porušení a řešení přestupků při kontrole - str. 213
5.7.6 Ukládané pokuty - str. 215
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 216
Slovníček - str. 217
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 223
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 229
6.3 Příjmy osvobozené od daní - str. 231
6.4 Základ daní vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 239
6.5 Způsob zdanění - str. 243
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 245
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 248
6.7.1 Bezúplatná plnění (dříve dary) - str. 248
6.7.2 Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím období - str. 250
6.7.3 Příspěvek na penzijní připojištění - str. 253
6.7.4 Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené ve zdaňovacím období - str. 254
6.7.5 Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci - str. 255
6.7.6 Odpočet úhrady za zkoušky - str. 256
6.7.7 Daňoví nerezidenti - str. 256
6.8 Slevy na dani- str. 256
6.8.1 Základní sleva na poplatníka - str. 256
6.8.2 Na manželku (manžela) ve společně hospodařící domácnosti - str. 257
6.8.3 Základní sleva na invaliditu - str. 258
6.8.4 Rozšířená sleva na invaliditu - str. 259
6.8.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P - str. 260
6.8.6 Sleva na studenta - str. 260
6.8.7 Sleva za umístění dítěte - str. 261
6.8.8 Slevy na dani u nerezidentů- str. 263
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 263
6.10 Daňové zvýhodnění u nerezidentů - str. 274
6.11 Odvody daní - str. 274
6.11.1 Záloha na daň z příjmů - str. 274
6.11.2 Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění - str. 275
6.11.3 Srážková daň - str. 275
6.12 Další povinnosti plátců - str. 275
6.12.1 Náležitosti mzdového listu - str. 277
6.13 Lhůty na vrácení přeplatků poplatníkům a vybrání nedoplatků od poplatníků - str. 277
6.14 Prohlášení - str. 279
6.15 Způsob prokazování nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 280
6.15.1 Nezdanitelné části základu daně - str. 280
6.15.2 Slevy na dani - str. 281
6.15.3 Daňové zvýhodnění - str. 282
6.16 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 283
6.16.1 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2019) - str. 285
6.16.2 Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2019 - str. 289
6.16.3 Slevy na dani při ročním zúčtování za rok 2019 - str. 290
6.16.4 Daňové zvýhodnění při ročním zúčtování za rok 2019 - str. 290
6.17 Tiskopisy Vyúčtování daně - str. 291
6.17.1 Výkaz Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor č. 17) - str. 293
6.17.2 Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (MFin 5459 vzor č. 22) - str. 300
7. Zdravotní pojištění - str. 315
Slovníček - str. 317
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 320
7.1.1 Cizinci a veřejné zdravotní pojištění - str. 321
7.1.2 Princip jednoho pojištění - str. 322
7.1.3 Nezaopatření rodinní příslušníci - str. 323
7.1.4 Ukončení doby, po kterou cizí pracovník podléhá českým právním předpisům zdravotního pojištění- str. 323
7.1.5 Souběžný výkon zaměstnání - str. 324
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str. 325
7.2.1 Změna zdravotní pojišťovny - str. 325
7.2.2 Povinnosti zaměstnavatele - str. 326
7.2.3 Postup při změně zdravotní pojišťovny - str. 326
7.2.4 Průkaz pojištěnce - str. 328
7.2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí - str. 328
7.2.6 Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 329
7.2.7 Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 330
7.2.8 Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – písemnosti vystavované zaměstnavatelem i zaměstnancem - str. 331
7.2.9 Postupy zaměstnavatele v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny- str. 332
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 332
7.3.1 Stát - str. 332
7.3.1.1 Muži na rodičovské dovolené - str. 339
7.3.1.2 Zaměstnání v období čerpání předdůchodu - str. 339
7.3.1.3 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole – uznaná doba rodičovství - str. 340
7.3.1.4 Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou - str. 340
7.3.1.5 Platba pojistného státem - str. 340
7.3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci - str. 340
7.3.2.1 Zaměstnavatel - str. 340
7.3.2.2 Pojištěnec - str. 340
7.3.2.3 Zvláštní skupiny zaměstnanců - str. 342
7.3.2.4 Pracovněprávní vztahy a souběh činností - str. 344
7.3.2.5 Postupy na přelomu let - str. 350
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 352
7.4.1 Formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - str. 352
7.4.2 Kódy změn používaných při vyplňování hromadného oznámení zaměstnavatele - str. 354
7.4.2.1 Oznamovací povinnost při souběžných příjmech - str. 358
7.4.3 Členové statutárních orgánů - str. 359
7.4.4 Absence kódu na formuláři hromadné oznámení zaměstnavatele - str. 359
7.4.5 Důchodci ze Slovenska - str. 359
7.4.6 Zastupitelé – uvolnění a neuvolnění - str. 360
7.4.7 Počítání času - str. 360
7.5 Výpočet pojistného na zdravotní pojištění - str. 361
7.5.1 Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven - str. 361
7.5.1.1 Vyměřovací základ – aktuálně platná právní úprava (tj. od 1. 1. 2019) - str. 362
7.5.1.2 Příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené - str. 363
7.5.2 Výše pojistného a sankce - str. 364
7.5.2.1 Rozhodné období - str. 364
7.5.2.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování - str. 364
7.5.2.3 Minimální mzda ve zdravotním pojištění - str. 365
7.5.2.4 Zatajený příjem zaměstnance - str. 369
7.5.2.5 Ošetřování člena domácnosti v370
7.5.3 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich dosahuje minimální mzdy - str. 370
7.5.3.1 Minimální vyměřovací základ a dohody - str. 374
7.5.4 Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu - str. 374
7.5.5 Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok 2019 - str. 375
7.5.6 Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojištění - str. 377
7.5.7 Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným - str. 380
7.5.8 Maximální vyměřovací základ - str. 382
7.5.9 Neplacené volno a neomluvená absence - str. 382
7.5.9.1 Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v zaměstnání - str. 383
7.5.10 Péče o dítě a navazující neplacené volno - str. 383
7.5.11 Nemoc zaměstnance - str. 384
7.5.11.1 Nemoc zaměstnance po celý kalendářní měsíc - str. 384
7.5.11.2 Nemoc zaměstnance po část kalendářního měsíce - str. 384
7.5.11.3 Speciální situace - str. 385
7.5.11.4 Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání - str. 386
7.5.11.5 Nadlimitní plnění - str. 386
7.5.12 Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele - str. 386
7.5.13 Souběh zaměstnání s podnikáním - str. 387
7.5.14 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 388
7.5.15 Přeplatek ve zdravotním pojištění - str. 389
7.5.16 Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance - str. 390
7.5.17 Náhrada mzdy - str. 393
7.5.18 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 395
7.5.19 Praktické rady pro zaměstnavatele - str. 396
7.5.20 Ukončení činnosti zaměstnavatele, přechod k jinému zaměstnavateli - str. 398
7.5.21 Subjektivní a objektivní lhůty a sankce ve zdravotním pojištění - str. 400
7.6 Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich řešení - str. 401
7.6.1 Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ - str. 401
7.6.2 Neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli - str. 402
7.6.3 Platba chybně provedená zaměstnavatelem - str. 402
7.6.4 Osoba bez zdanitelných příjmů a nepřípustný souběh - str. 403
7.7 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 404
7.7.1 Zaměstnavatelé a penále - str. 405
7.7.1.1 Výše penále - str. 405
7.7.1.2 Podání odvolání do platebního výměru - str. 405
7.7.1.3 Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru - str. 405
7.7.1.4 Příklad textu žádosti o prominutí penále - str. 406
7.7.2 Kontrola u zaměstnavatele - str. 406
7.7.2.1 Plná moc - str. 408
7.7.2.2 Kontroly z vyúčtování - str. 409
7.7.3 Splácení dluhů - str. 409
7.7.3.1 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění - str. 409
7.8 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 410
7.9 Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění - str. 411
8. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 415
Slovníček - str. 416
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení - str. 418
8.1.1 První skupina poplatníků - str. 418
8.1.2 Druhá skupina poplatníků - str. 419
8.1.3 Třetí skupina poplatníků - str. 431
8.1.4 Čtvrtá skupina poplatníků - str. 431
8.1.5 Pátá skupina poplatníků - str. 432
8.2 Výpočet a odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 432
8.2.1 Rozhodné období - str. 432
8.2.2 Vyměřovací základ - str. 432
8.2.3 Sazby pojistného - str. 442
8.2.4 Odvod pojistného na sociální zabezpečení a jeho splatnost- str. 443
8.2.4.1 Sankce - str. 447
8.2.4.2 Uschovávání účetních záznamů - str. 448
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 449
Slovníček - str. 450
9.1 Nemocenské pojištění - str. 455
9.1.1 Okruh pojištěných osob - str. 455
9.1.2 Oznamovací povinnosti zaměstnavatelů - str. 456
9.1.3 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - str. 460
9.1.4 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu - str. 462
9.1.5 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 472
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 479
9.2.1 Uplatňování nároku na dávky z pojištění - str. 480
9.2.2 OSSZ - str. 480
9.2.3 Nárok na dávky v ochranné lhůty - str. 482
9.2.3.1 Dočasná pracovní neschopnost - str. 483
9.2.3.2 Nárok na dávky za část dne - str. 484
9.2.3.3 Pokračování pracovní neschopnosti - str. 484
9.2.3.4 Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviční výši - str. 484
9.2.3.5 Nemocenské u člena jednotky sboru dobrovolných hasičů - str. 485
9.2.3.6 Změna pobytu práce neschopného občana - str. 485
9.2.3.7 Zpětné uznání DPN - str. 485
9.2.3.8 Podpůrčí doba - str. 485
9.2.3.9 Nemocenské a neplacené volno - str. 486
9.3 Ošetřovné - str. 486
9.4 Otcovská poporodní péče (tzv. otcovská) - str. 487
9.5 Dlouhodobé ošetřovné - str. 489
9.6 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 491
9.6.1 Uplatnění nároku na dávky z pojištění - str. 496
9.7 Rozhodné období - str. 497
9.7.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 497
9.7.2 Denní vyměřovací základ - str. 498
9.7.3 Kalendářní dny rozhodného období – vyloučené dny - str. 504
9.8 Příloha k žádosti o dávku (nemocenské, ošetřovné, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, PPM A VPTM) - str. 505
9.9 Náhrada mzdy v době prvních kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 511
9.10 Elektronická komunikace - str. 515
9.11 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 515
10. Důchodové pojištění - str. 516
Slovníček - str. 518
10.1 Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatele - str. 523
10.1.1 Základní povinnosti - str. 523
10.1.2 Rozvedené a konkretizované povinnosti - str. 523
10.1.3 Který zaměstnavatel plní povinnosti v důchodovém pojištění - str. 523
10.1.4 Které záznamy a údaje zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění - str. 524
10.1.5 Úkoly zaměstnavatelů v některých případech - str. 527
10.1.6 Žádosti o dávky důchodového pojištění - str. 527
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 528
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní - str. 530
10.3.1 Jak se doba pojištění a náhradní doba prokazuje - str. 533
10.4 Žádost o starobní důchod - str. 534
10.4.1 Kdy se sepisuje žádost o starobní důchod - str. 534
10.4.2 Sdělení údajů zaměstnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o důchod zaměstnance - str. 535
10.4.3 Žádost o zastavení – uvolnění – úpravu důchodu - str. 536
10.5 Žádost o invalidní důchod - str. 537
10.5.1 Kdy se sepisuje žádost o invalidní důchod - str. 537
10.5.2 Řízení o přiznání invalidního důchodu - str. 537
10.6 Žádost o vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (tzv. pozůstalostní dávky) - str. 537
10.6.1 Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod - str. 537
10.7 Evidenční  list důchodového pojištění - str. 538
10.7.1 Opravy - str. 539
10.7.2 Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele - str. 540
10.7.3 Stejnopisy ELDP - str. 541
10.7.4 Vyplňování a zápis záznamů - str. 541
10.7.5 Předkládání a odesílání ELDP - str. 542
10.7.6 Záhlaví - str. 543
10.7.7 Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP) - str. 544
10.7.8 Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP) - str. 545
10.7.8.1 Kód - str. 546
10.7.8.2 Dny – nepojištěná doba (X křížky) - str. 550
10.7.8.3 Vylouč. Doby (Vyloučené doby) - str. 552
10.7.8.4 Vyměřovací základ - str. 554
10.7.8.5 Doby ode��t. (Doby odečtené) - str. 555
10.7.8.6 Celkem - str. 555
10.7.9 Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) - str. 555
10.7.10 Příklady vyplňování ELDP - str. 557
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích - str. 575
10.8.1 Co se hlásí - str. 575
10.8.2 Kdy se hlásí- str. 575
10.8.3 Kam se hlásí - str. 575
10.8.4 Základní náležitosti hlášení - str. 575
10.8.5 Na čem se hlásí - str. 576
10.8.6 Součinnost zaměstnavatele při kontrole zaměřené na plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění - str. 577
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 578
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy - str. 579
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost - str. 580
11.3 Povinnost zaměstnance nahradit škodu - str. 581
11.3.1 Obecná povinnost - str. 582
11.3.2 Náhrada škody při nesplnění prevenční povinnosti - str. 583
11.3.3 Povinnost nahradit schodek – dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty - str. 584
11.3.4 Povinnost k náhradě ztráty svěřených věcí- str. 587
11.3.5 Společná pravidla povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 588
11.3.6 Postup při uplatňování náhrady škody věci zaměstnanci - str. 589
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu - str. 590
11.4.1 Obecná povinnost - str. 590
11.4.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 591
11.4.3 Povinnost nahradit škodu na odložených věcech - str. 591
11.4.4 Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku zaměstnance - str. 593
11.4.5 Škoda vzniklá při odvracení škody - str. 594
11.4.6 Společná pravidla povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu - str. 594
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 595
11.6 Náhrada škody u některých osob - str. 596
11.6.1 Agenturní a neagenturní dočasné přidělení zaměstnanci - str. 596
11.6.2 Odpovědnost u dohod o pracích konaných mimo pracovní pom��r - str. 597
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 598
Slovníček - str. 600
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 – změny, vazby na občanský zákoník - str. 602
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 604
12.2.1 Pojem pracovní úraz - str. 604
12.2.2 Evidence a hlášení pracovních úrazů, zasílání záznamů o pracovních úrazech - str. 605
12.2.3 Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání- str. 606
12.2.4 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech - str. 608
12.2.5 Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, orgány inspekce práce a kontrola odškodňování - str. 608
12.2.6 Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 609
12.2.7 Krácení odškodnění - str. 611
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 612
12.3.1 Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění - str. 613
12.3.2 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 613
12.3.3 Náhrada věcné škody - str. 614
12.3.4 Průměrný (pravděpodobný) výdělek – základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku - str. 614
12.3.5 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti- str. 615
12.3.6 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. renta) - str. 616
12.3.6.1 Renta v některých zvláštních případech - str. 620
12.3.6.2 Změny poměrů u poživatele renty - str. 622
12.3.7 Náhrada škody pozůstalým- str. 622
12.3.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 622
12.3.7.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem - str. 623
12.3.7.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých - str. 623
12.3.7.4 Náhrada věcné škody - str. 624
12.3.7.5 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - str. 624
12.3.8 Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 625
12.3.9 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jeho perspektivy - str. 625
12.3.9.1 Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění - str. 626
12.3.9.2 Dva základní modely vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec – pojišťovna při provádění zákonného pojištění - str. 626
12.3.9.3 Náhrada nákladů na mimosoudní a soudní projednávání odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) - str. 627
12.3.9.4 K některým otázkám aplikace vyhlášky č. 125/1993 Sb. - str. 629
Přehled důležitých údajů platných k 1. 1. 2019 - str. 631
Minimální mzda - str. 631
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin - str. 631
Výše daňových slev - str. 631
Výše daňového zvýhodnění - str. 632
Pojistné na zdravotní pojištění - str. 632
Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti - str. 633
Dávky nemocenského pojištění - str. 633
Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) - str. 634
Cestovní náhrady - str. 635
Srážky ze mzdy - str. 635
Životní minimum- str. 635
Existenční minimum - str. 635
Tabulka pro stanovení důchodového věku - str. 636
Číselník okresů - str. 637
Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy) - str. 637
Tabulka lhůt - str. 638

Další nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.