Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

27. aktualizované vydání
Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví zpracoval špičkový tým autorů. Výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu.
Zásadní změny pro rok 2017
I rok 2017 bude ve znamení mnoha změn, které se dotknou práce mzdových účetních či personalistů. Kromě každoročních změn výpočtů, například srážek ze mzdy a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, změn některých mzdových a platových náležitostí, bude upozorněno i na změny, které nastanou po novele zákoníku práce, která má nabýt účinnosti od 1. 7. 2017.
K dalším dílčím změnám dochází například v oblasti daní z příjmů, účinnosti rovněž nabude novela zákona o zaměstnanosti a mnoho dalšího.
Novela zákoníku práce 2017
Novela zákoníku práce bude mimo jiné obsahovat zásadní koncepční změny například v oblasti dovolené, převedení zaměstnance na jinou práci nebo přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Návrh upravuje i novou kategorii vedoucích zaměstnanců – vrcholové řídící zaměstnance se zásadně odlišným režimem pracovní doby.
autor: Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2017, 632 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
1. Osobní a mzdová agenda - str. 15
1.1 Obecně k osobní evidenci - str. 17
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat - str. 18
1.3 Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání - str. 19
1.4 Osobní spis - str. 20
1.5 Ochrana osobních dat - str. 20
1.6 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců - str. 25
2. Pracovněprávní a mzdové minimum - str. 27
Slovníček
2.1 Pracovněprávní vztahy - základní pravidla - str. 32
2.2 Pracovní poměr - str. 46
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 66
2.4 Agenturní zaměstnávání - dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - str. 68
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 69
2.6 Dovolená - str. 76
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci - str. 84
2.8 Odměňování - str. 96
2.9 Cestovní a jiné náhrad a požitky - str. 116
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor - str. 120
2.11 Zákon o státní službě - str. 127
3. Průměrný výdělek - str. 132
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý - str. 133
3.2 Hrubá mzda - str. 134
3.3 Odpracovaná doba - str. 137
3.4 Rozhodné období - str. 139
3.5 Pravděpodobný výdělek - str. 141
3.6 Formy průměrného výdělku - str. 142
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 145
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 146
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku - str. 150
3.10 Průměrný výdělek u státní služby - str. 151
3.11 Přehled používání průměrného výdělku - str. 151
4. Srážky ze mzdy - str. 155
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 155
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 157
4.3 Pořadí srážek ze mzdy - str. 163
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 164
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 170
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 172
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 178
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele - str. 178
5. Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy - str. 180
Slovníček
5.1 Právo občana na zaměstnání - str. 183
5.2 zaměstnávání zaměstnanců ze zahraniční a zaměstnávání občanů EU - str. 184
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 191
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti - str. 200
5.5 Zprostředkování zaměstnání - str. 204
5.6 Insolvence zaměstnavatele - str. 206
5.7 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti - str. 207
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 212
Slovníček - str. 213
Důležité upozornění pro čtenáře k legislativním změnám v roce 2017 - str. 217
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 218
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 223
6.3 Příjmy osvobozené od daně - str. 226
6.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str.  232
6.5 Způsob zdanění - str. 236
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 238
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 240
6.8 Slevy na dani - str. 249
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 256
6.10 Daňové zvýhodnění u nerezidentů - str. 266
6.11 Odvody daně - str. 267
6.12 Další povinnosti plátců - str. 268
6.13 Lhůty na vrácení nebo vybrání přeplatků a nedoplatků - str. 270
6.14 Prohlášení - str. 271
6.15 Způsob prokazování nezdanitelných částí daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 272
6.16 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 275
6.17 Tiskopisy na vyúčtování daně - str. 283
7. Zdravotní pojištění - str. 307
Slovníček - str. 308
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 311
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str. 316
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 323
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 341
7.5 Výpočet zdravotního pojištění - str. 352
7.6 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 389
7.7 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 394
7.8  Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění - str. 395
8. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 399
Slovníček - str. 399
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení - str. 403
8.2 Výpočet a odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 417
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 434
Slovníček - str. 434
9.1 Nemocenské pojištění - str. 436
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 461
9.3 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 468
9.4 Rozhodné období - str. 473
9.5 Příloha k žádosti o dávku nemocenské, ošetřovné, PPM a VPTM - str. 481
9.6 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 486
9.7 Elektronická komunikace - str. 490
9.8 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 490
10. Důchodové pojištění - str. 492
Slovníček - str. 493
10.1 Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů - str. 498
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 503
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní - str. 505
10.4 Žádost o starobní důchod - str. 509
10.5 Žádost o invalidní důchod - str. 511
10.6 Žádost o vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (tzv. pozůstalostní dávky) - str. 512
10.7 Evidenční list důchodového pojištění - str. 513
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích - str. 547
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 550
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů l náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy - str. 551
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost - str. 553
11.3 Povinnost zaměstnance hradit škodu - str. 553
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu - str. 562
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 567
11.6 Náhrada škody u některých osob - str. 568
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 571
Slovníček - str. 572
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2017 -změny, vazby na nový občanský zákoník - str. 574
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 577
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 590
Přehled důležitých údajů platných k 1. 1. 2017 - str. 621
  

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2018 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.