SBÍRKA ZÁKONŮ částka 57
rozeslána dne 28.5.2019

132

SDĚLENÍ
Státní volební komise

ze dne 27. května 2019

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb:

(pdf)

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.