SBÍRKA ZÁKONŮ částka 73
rozeslána dne 12.7.2018

141

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2018

o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 221 odst. 5:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku (dále jen „oznámení“), jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

§ 2
Oznámení

Osoba oprávněná poskytovat platební služby předkládá České národní bance oznámení zahrnující v části
a)   A úvodní oznámení,
b)   B průběžné oznámení a
c)   C závěrečné oznámení.

§ 3
Podrobnosti náležitostí oznámení

Osoba oprávněná poskytovat platební služby podává oznámení na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a postupně do něj doplňuje údaje do jednotlivých částí podle § 2.

§ 4
Formát a další technické náležitosti oznámení

(1) Oznámení se podává ve formátu xls/xlsx.

(2) Oznámení jsou České národní bance předávána prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr informačních povinností a výkazů.

(3) Oznámení lze učinit také v anglickém jazyce. Vzor formuláře v anglickém jazyce je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.

(Příloha)