SBÍRKA ZÁKONŮ částka 66
rozeslána dne 30.6.2015
 

158

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. června 2015

o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:

§ 1

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 444 Kč na kalendářní měsíc.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.