ZÁKON č. 375/2015 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

Účinnost:

1. 1. 2016

Zdroj:

částka 160/2015 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

Související platný předpis:

Anotace:

A) K zákonu č. 586/1992 Sb.

B) K zákonu č. 280/2009 Sb.

K tomuto zákonu viz též CENNÉ PAPÍRY-KAPITÁLOVÝ TRH, INSOLVENCE, OBČANSKÉ PRÁVO, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE, TRESTNÍ PRÁVO, ÚČETNICTVÍ a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.