ZÁKON č. 312/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 10. 2008

Zdroj:

částka 100/2008 Sb.

 

Oblast: Zemědělství, lesnictví

Anotace:

K tomuto zákonu viz též ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Novelizovaný předpis: