ZÁKON č. 300/2008 Sb.,

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Účinnost:

1. 7. 2009

Zdroj:

částka 98/2008 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Anotace:

Související platné předpisy: